Losty icon
הספרייה הלאומית - תמונת רקעהספרייה הלאומית - אייקון

הספרייה הלאומית

מידע על הספרייה
הפריטים שנמצאו בספרייה נמצאים אצל קב"ט הספרייה, יש להגיע בשעות הפעילות על מנת לאסוף את הפריטים.
הספרייה הלאומית, קריית אדמונד י. ספרא, האוניברסיטה העברית, גבעת רם, ירושלים
סטטיסטיקות
426
פריטים זמינים
148
פריטים שהוחזרו