Losty icon
הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע״ש ברנדר-מוס - תמונת רקעהספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע״ש ברנדר-מוס - אייקון

הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע״ש ברנדר-מוס

מידע על הספרייה
לקבלת האבדות יש לפנות אל משרדו של מנהל הבית שבקומה התחתונה בכל שעות פעילות הספרייה.
רחוב חיים לבנון 30, תל-אביב
סטטיסטיקות
79
פריטים זמינים
57
פריטים שהוחזרו
פריטים האחרונים שנמצאו
משקפי שמש

משקפיים

מטען מחשב

אלקטרוניקה

-

מטען

משקפי שמש

משקפיים

מפתחות

מפתחות

מטען

אלקטרוניקה

-

מטען

מטען

אלקטרוניקה

-

מטען

מטען

אלקטרוניקה

-

מטען

מטען מחשב

אלקטרוניקה

-

מטען

תיק

תיק