Losty icon
הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע״ש ברנדר-מוס - תמונת רקעהספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע״ש ברנדר-מוס - אייקון

הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע״ש ברנדר-מוס

מידע על הספרייה
לקבלת האבדות יש לפנות אל משרדו של מנהל הבית שבקומה התחתונה בכל שעות פעילות הספרייה.
רחוב חיים לבנון 30, תל-אביב
סטטיסטיקות
194
פריטים זמינים
64
פריטים שהוחזרו
פריטים האחרונים שנמצאו
מטען

אלקטרוניקה

ראש מטען

אלקטרוניקה

-

מטען

דיסק און קי

אלקטרוניקה

-

דיסק און קי

דיסק און קי

אלקטרוניקה

-

דיסק און קי

עכבר

עכבר מחשב

דיסק און קי

אלקטרוניקה

-

דיסק און קי

עכבר

עכבר מחשב

מטען

אלקטרוניקה

-

מטען

מפתחות

מפתחות

מטען

אלקטרוניקה

-

מטען