Losty icon

אבידה - צמיד בצבע כסף

תכשיטים

-

צמיד

טרם נמצאה התאמה
מתי אבד:
בתאריך לא ידוע
איפה אבד:
מיקום לא ידוע
תאור:
צמיד כסף שטוח, מחתיכה אחת.
סיפור אבידה:
אבד באחד הקמפוסים של האוניברסיטה העברית (גבעת רם/ הר הצופים) בשבוע של ה22-26.10

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.