Losty icon

אבידה - חוגר צבאי

צבא

-

חוגר

טרם נמצאה התאמה
מתי אבד:
לפני 1,287 ימים
איפה אבד:
הרב לוין, רמת גן
תאור:
חוגרון שחור של צנחנים

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.