Losty icon

אבידה - ארנק כרטיסים

ארנק

טרם נמצאה התאמה
מתי אבד:
לפני 1,411 ימים
איפה אבד:
אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי, חיפה
סיפור אבידה:
בבנין חינוך אחרי הרצאה

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.