Losty icon

אבידה - תעודת זהות והמון כרטיסים חשובים

תעודות

טרם נמצאה התאמה
מתי אבד:
לפני 1,412 ימים
איפה אבד:
אגד תעבורה
140ירושלים - בית אל
תאור:
תעודת זהות+רישיון+כרטיס מתנדב+רבקו על שם תמר אדוני
סיפור אבידה:
באזור ירושלים /עפרה

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.