Losty icon

אבידה - כסף מזומן

כסף

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
דולרים
מתי אבד:
לפני 1,268 ימים
איפה אבד:
יהואש 3, רחובות, ישראל
סיפור אבידה:
בבוקר

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.