Losty icon

מציאה - כסף

כסף

טרם נמצאה התאמה
מתי נמצא?
לפני 1,306 ימים
איפה נמצא:
אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי, חיפה

במידה והפריט תואם לפריט שאיבדתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המוצאים.