Losty icon

אבידה - שק שינה

תיק

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
שק שינה
מתי אבד:
לפני 1,341 ימים
איפה אבד:
סיטיפס
1ירושלים - רכבת הר הרצל - ירושלים - רכבת חיל האויר
סיפור אבידה:
בערך בשעה שש וחצי בערב בין קריית משה להר הרצל (ברכבת לכיוון הר הרצל)

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.