Losty icon

אבידה - מ פ ת ח ו ת

מפתחות

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
מפתחות רכב ניסן + מפתחןת תיבת דאר , דירה
מתי אבד:
לפני 1,295 ימים
איפה אבד:
רחוב ירמיהו, ירושלים
סיפור אבידה:
מול תחנת אוטובוס ליד משרד הבריאות עבר כביש ושם נפלו המפתחות.

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.