Losty icon

אבידה - ארנק עם כסף וכרטיסים

ארנק

טרם נמצאה התאמה
מתי אבד:
לפני 1,317 ימים
איפה אבד:
אגד
34ירושלים - מנהרת האוניברסיטה (האוניברסיטה העברית הר הצופים) - ירושלים - האומן 3 (האומן/ברעם)
סיפור אבידה:
ירדתי בתחנת רכבת קלה גבעת התחמושת ושם איבדתי אותו. האוטובוס המשיך לאוניברסיטה

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.