Losty icon

מציאה - בקבוק מים

בקבוק

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
סיסטמה כחול
מתי נמצא?
לפני 1,365 ימים
איפה נמצא:
הספרייה הלאומית, ירושלים
תאור:
נמצא באולם קריאה כללי

במידה והפריט תואם לפריט שאיבדתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המוצאים.