Losty icon

אבידה - תפילין

תשמישי קדושה

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
תפילין
מתי אבד:
לפני 1,211 ימים
איפה אבד:
אגד
19ירושלים - כניסה ראשית/הדסה עין כרם - ירושלים - מנהרת האוניברסיטה (האוניברסיטה העברית הר הצופים)
תאור:
התפילין מצויות בתוך תפידנית כחולה. בכיס שבצד יש סידור ובתוכו הקדשה אליי. (אלעד פרי)
סיפור אבידה:
כאשר ירדתי מקו 19 בתחנת גולומב/סן מרטין שכחתי את התפילין באחד הספסלים שבאוטובוס

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.