Losty icon

אבידה - תפילין

תשמישי קדושה

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
בתוך תפידנית כחולה
מתי אבד:
לפני 1,369 ימים
איפה אבד:
אגד
19ירושלים - כניסה ראשית/הדסה עין כרם - ירושלים - מנהרת האוניברסיטה (האוניברסיטה העברית הר הצופים)
תאור:
מונחים בתוך תפידנית כחולה ובצד יש סידור עם השם שלי - אלעד פרי
סיפור אבידה:
סביב השעה 14:30. נשכחו באוטובוס.

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.