Losty icon

אבידה - תיק גב

מפתחות

טרם נמצאה התאמה
מתי אבד:
לפני 1,361 ימים
איפה אבד:
תחנת רכבת האוניברסיטה מזרח, תל אביב יפו
סיפור אבידה:
נגנב מתוך קרון רכבת

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.