Losty icon

מציאה - מפתחות עם מחזיק

מפתחות

טרם נמצאה התאמה
מתי נמצא?
לפני 1,360 ימים
איפה נמצא:
טכניון/מעונות העמים, חיפה
תאור:
מצאתי ליד מעונות ריפקין ליד בניין 112

במידה והפריט תואם לפריט שאיבדתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המוצאים.