Losty icon

מציאה - כרטיס אשראי - זיו

כרטיסים

-

כרטיס אשראי

נמצאה התאמה
דגם או סוג:
כרטיס ויזה
מתי נמצא?
לפני 1,290 ימים
איפה נמצא:
הספרייה הלאומית, ירושלים
תאור:
הכרטיס שייך לאדם ששמו הפרטי הוא זיו הועבר לדלפק כתבי יד וארכיונים לאיתור בעלים