Losty icon

אבידה - סוללה לאןפניים חשמליים

אלקטרוניקה

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
סוללה לאופנים חשמליים
מתי אבד:
לפני 1,206 ימים
איפה אבד:
אבן ספיר, תל אביב יפו
תאור:
סוללה
סיפור אבידה:
בשטח בית ספר

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.