Losty icon

אבידה - תעודת זהות

תעודות

-

תעודת זהות

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
תעודת זהות כחולה
מתי אבד:
לפני 1,361 ימים
איפה אבד:
אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי, חיפה
תאור:
תעודת זהות כחולה בתוך הכיסוי הכחול של תעודת זהות
סיפור אבידה:
תעודת זהות כחולה בכיסוי של תעודות הזהות, אבדה כנראה בבניין הרב תכליתי או בבניין המדרגה.

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.