Losty icon

מציאה - מטרייה בצבע שחור

בגדים

-

מטריה

טרם נמצאה התאמה
מתי נמצא?
לפני 1,001 ימים
איפה נמצא:
הספרייה הלאומית, ירושלים

במידה והפריט תואם לפריט שאיבדתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המוצאים.