Losty icon

אבידה - משקפיי קריאה

משקפיים

טרם נמצאה התאמה
מתי אבד:
לפני 1,482 ימים
איפה אבד:
אוניברסיטת תל-אביב, תל אביב יפו
תאור:
משקפיי קריאה .בתוך קופסא שחורה .דגם מתכתי עדין . כנראה נשכח בספריה או נפל במתחם אוניברסיטת תלאביב.
סיפור אבידה:
אוניברסיטת תלאביב. תחילת חודש יולי כנראה יום שני בלילה בספריה המרכזית או באזור האוניברסיטה.

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.