Losty icon

מציאה - תעודת אזרח ותיק - שפרה

כרטיסים

נמצאה התאמה
דגם או סוג:
תעודת אזרח ותיק בצבע כחול
מתי נמצא?
לפני 1,265 ימים
איפה נמצא:
הספרייה הלאומית, ירושלים
תאור:
הועבר לאולם כתבי יד וארכיונים להמשך טיפול