Losty icon

אבידה - טבעת מזהב בצורת פרח עם אבן ורודה באמצע

תכשיטים

-

טבעת

נסגר מסיבות אחרות
מתי אבד:
לפני 1,166 ימים
איפה אבד:
אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי, חיפה
תאור:
טבעת מזהב בצורת פרח עם אבן ורודה באמצע (סביב האבן יש מעין עלי כותרת מוזהבים, לא משובצים).
סיפור אבידה:
אני משערת שהיא נשרה לי באצבע, בערך לקראת 8 בערב, באונ' חיפה, בניין רבין (או בשירותים שם)/בניין ראשי/תחנת אשכול או בהליכה בין הבניינים הללו.