Losty icon

אבידה - תיק שחור אדום ותיק שחור כחול

תיק

טרם נמצאה התאמה
מתי אבד:
לפני 1,230 ימים
איפה אבד:
אגד
503חיפה - קצרין
תאור:
היי , אבדו תיקים בצבע אדום ושחור וכחול ושחור באוטובוס קו 503 מלב המפרץ לקצרין שיצא בשעה 9:00 מלב המפרץ . על אחד התיקים יש שם ומספר פלאפון התיקים היו בתא המטען ושירדנו בתחנה התיקים כבר לא היו 0523756965 מעיין
סיפור אבידה:
באוטובוס קו 503 מלב המפרץ לקצרין שיצא בשעה 9:00 מלב המפרץ

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.