Losty icon

מציאה - בקבוקר מים שקוף בצבע תכלת

בקבוק

נסגר מסיבות אחרות
דגם או סוג:
בקבוק שתייה בצבע תכלת
מתי נמצא?
לפני 1,166 ימים
איפה נמצא:
הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע"ש ברנדר-מוס, חיים לבנון, תל אביב יפו