Losty icon

מציאה - 3 חוברות מודפסות

אחר

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
דפים
מתי נמצא?
בתאריך לא ידוע
איפה נמצא:
הספרייה הלאומית, ירושלים
תאור:
היכל הקדש, ספר מתוק מדבש

במידה והפריט תואם לפריט שאיבדתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המוצאים.