Losty icon

אבידה - תעודת זהות

תעודות

-

תעודת זהות

טרם נמצאה התאמה
מתי אבד:
לפני 1,245 ימים
איפה אבד:
סיטיפס
1ירושלים - רכבת הר הרצל - ירושלים - רכבת חיל האויר
תאור:
נאבדה לי התעודת זהות והרב קו שרשומים על שם יובל רחימי
סיפור אבידה:
בתוך הרכבת הקלה בירושלים בשעה עשר וחצי

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.