Losty icon

אבידה - מחזיק מפתחות אדום עם ניירות של הרכב ושלט

מפתחות

טרם נמצאה התאמה
מתי אבד:
לפני 1,309 ימים
איפה אבד:
כצנלסון 142, גבעתיים
תאור:
מחזיק מפתחות, שלט וניירות של רכב
סיפור אבידה:
נפל על המדרכה

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.