Losty icon

אבידה - ארנק שנשכח במונית בת"א

ארנק

טרם נמצאה התאמה
מתי אבד:
לפני 1,304 ימים
איפה אבד:
מקווה ישראל, תל אביב יפו
תאור:
שחור
סיפור אבידה:
ארנק נשכח במושב האחורי של המונית

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.