Losty icon

אבידה - טבעת אירוסין

תכשיטים

-

טבעת

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
טבעת אירוסין בצורת טיפה
מתי אבד:
לפני 1,200 ימים
איפה אבד:
ארבע ארצות, תל אביב יפו
תאור:
בצבע זהב אדום, יהלום אפור במרכז ויהלומים קטנים מסביב.
סיפור אבידה:
לא ברור איך ואיפה בדיוק, אך בוודאות מרחוב ארבע ארצות. יכול להיות שנלקחה ע"י בעל חיים למקום רחוק יותר/גבוה.

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.