Losty icon

אבידה - שקית עם בגדי ילדים חלקם חדשים ממש

בגדים

טרם נמצאה התאמה
מתי אבד:
לפני 1,310 ימים
איפה אבד:
חשב סופר, בני ברק

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.