Losty icon

אבידה - ספר באיטלקית

ספר

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
ספר אודות השבועה במשפט הרומי באיטלקית
מתי אבד:
לפני 1,194 ימים
איפה אבד:
הספרייה הלאומית, ירושלים
סיפור אבידה:
אולם קריאה יהדות

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.