Losty icon

אבידה - טבעת

תכשיטים

-

טבעת

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
טבעת משולבת כסף וזהב
מתי אבד:
לפני 1,226 ימים
איפה אבד:
אוניברסיטת תל-אביב, תל אביב יפו
סיפור אבידה:
באיזור בניין תוכנה במרתף בכיתות המחשבים או וולפסון הנדסה או אודיטוריום 020

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.