Losty icon

אבידה - תפילין בנרתיק תפילנית כחול ללא רצועה וטלית

תשמישי קדושה

טרם נמצאה התאמה
מתי אבד:
לפני 1,254 ימים
איפה אבד:
מיקום לא ידוע

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.