Losty icon

אבידה - אבד תיק אפור (תיק נסיעות ובתוכו תפילין וטלית)

תיק

טרם נמצאה התאמה
מתי אבד:
לפני 1,233 ימים
איפה אבד:
אגד
417ירושלים - בית שמש
תאור:
תפילין וטלית בתוך תיק נסיעות אפור
סיפור אבידה:
במושב האחורי של האוטובוס בשעה 4:16 דקות אחר הצהריים

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.