Losty icon

מציאה - כיפה

תשמישי קדושה

נסגר מסיבות אחרות
דגם או סוג:
כיפה סרוגה
מתי נמצא?
לפני 1,087 ימים
איפה נמצא:
הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע"ש ברנדר-מוס, חיים לבנון, תל אביב יפו
תאור:
כיפה לבנה סרוגה עם שוליים בצבע אפור