Losty icon

מציאה - קלסר שקוף

אחר

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
קלסר מקרביץ שקוף
מתי נמצא?
לפני 1,024 ימים
איפה נמצא:
הספרייה הלאומית, ירושלים
תאור:
מלא בדפים על מחקרים הקשורים לתימן

במידה והפריט תואם לפריט שאיבדתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המוצאים.