Losty icon

אבידה - טלית ותפילין

תשמישי קדושה

טרם נמצאה התאמה
מתי אבד:
לפני 1,088 ימים
איפה אבד:
יפו 31, ירושלים, ישראל
תאור:
טלית ותפילין יחד עם סידור
סיפור אבידה:
נפלו לי מהאופניים טלית ותפילין על המסילה של הרכבת הקלה ביום ראשון בערך ב7 בבקר

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.