Losty icon

אבידה - מזווודה עם בגדים

בגדים

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
מזוודה עם בגדים
מתי אבד:
לפני 1,103 ימים
איפה אבד:
אגד
413רמת גן - ירושלים
סיפור אבידה:
בדרך מרמת גן לירושלים נשכח באוטובוס

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.