Losty icon

מציאה - קלסר קשיח

אחר

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
קלסר של ילדים
מתי נמצא?
לפני 1,143 ימים
איפה נמצא:
הספרייה הלאומית, ירושלים

במידה והפריט תואם לפריט שאיבדתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המוצאים.