Losty icon

מציאה - כרטיס זיכרון

כרטיסים

טרם נמצאה התאמה
מתי נמצא?
לפני 1,073 ימים
איפה נמצא:
שמואל הנביא, ירושלים
תאור:
כרטיס זיכרון

במידה והפריט תואם לפריט שאיבדתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המוצאים.