Losty icon

אבידה - תפילין וטלית

תשמישי קדושה

טרם נמצאה התאמה
מתי אבד:
לפני 1,047 ימים
איפה אבד:
אופקים
תאור:
אנא, מי שיכול לשתף ולהעביר לקבוצה המתאימה יעזור לנו מאאאד אבדו תפילין וטלית על הנרתיק רשום מ. אלמליח במוצאי ר"ה האחרון בקו 498 מבני ברק לאופקים התפילין הורדו בתחנה ראשונה באופקים כל מי שיודע משהו בענין ייצור קשר בדחיפות במס' 0506242998
סיפור אבידה:
אנא, מי שיכול לשתף ולהעביר לקבוצה המתאימה יעזור לנו מאאאד אבדו תפילין וטלית על הנרתיק רשום מ. אלמליח במוצאי ר"ה האחרון בקו 498 מבני ברק לאופקים התפילין הורדו בתחנה ראשונה באופקים כל מי שיודע משהו בענין ייצור קשר בדחיפות במס' 0506242998

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.