Losty icon

אבידה - כובע

בגדים

-

כובע

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
בורסלינו
מתי אבד:
לפני 1,115 ימים
איפה אבד:
אגד
968כרמיאל - ירושלים
תאור:
מגבעת בתוך קופסה תואמת
סיפור אבידה:
נשכח בתא המטען בתחנה מרכזית בירושלים

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.