Losty icon

אבידה - צמיד עם מטבעות זהב

תכשיטים

-

צמיד

טרם נמצאה התאמה
מתי אבד:
לפני 1,000 ימים
איפה אבד:
קבוצת כנרת
תאור:
צמיד שעליו יש מטבעות עם שמות הנכדים
סיפור אבידה:
בסיור של מרכבות הירדן בין רוב רוי לירדן ולדגניה נפל צמיד זהב שיקר רגשית מאד לבעליו.

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.