Losty icon

אבידה - כובע באיירן

בגדים

טרם נמצאה התאמה
מתי אבד:
לפני 1,033 ימים
איפה אבד:
ממשית, דימונה
תאור:
כובע באיירן אדום
סיפור אבידה:
25.9 בפסטיבל נבטי בממשית. כובע של באיירן מינכן אדום של ילד . מאוד חשוב ויקר לליבו.

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.