Losty icon

מציאה - נמצא סכום כסף עטוף במסמך כלשהו בנתניה (ניתן לקבלו ע"פ סימנים)

כסף

טרם נמצאה התאמה
מתי נמצא?
לפני 965 ימים
איפה נמצא:
הרב ריינס 32, נתניה, ישראל
תאור:
סכום כסף עטוף במסמך כלשהו בשכונת נאות הרצל / גן ברכה נתניה

במידה והפריט תואם לפריט שאיבדתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המוצאים.