Losty icon

מציאה - סיכום כתוב ביד

אחר

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
מספר דפים כתובים ביד (אוקראינה ופולין 17721569)
מתי נמצא?
לפני 1,077 ימים
איפה נמצא:
הספרייה הלאומית, ירושלים
תאור:
מספר דפים כתובים ביד (אוקראינה ופולין 17721569)

במידה והפריט תואם לפריט שאיבדתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המוצאים.