Losty icon

אבידה - ספר של ג'וליה אפשטיין- altered conditions

ספר

טרם נמצאה התאמה
מתי אבד:
לפני 880 ימים
איפה אבד:
הספרייה הלאומית, ירושלים
תאור:
כנראה מספריית אוניברסיטת חיפה
סיפור אבידה:
ייתכן שבאולם קריאה יהדות

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.