Losty icon

אבידה - ארנק בורדו-זהב

ארנק

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
ארנק בורדו זהב
מתי אבד:
לפני 969 ימים
איפה אבד:
אגד
402ירושלים - בני ברק
תאור:
ארנק עם כרטיסים ודברים אישיים חשובים
סיפור אבידה:
באוטובוס קו 402- נסעיה שבוצעה ע"י חברת פסגות

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.