Losty icon

מציאה - מעיל כחול

בגדים

טרם נמצאה התאמה
מתי נמצא?
לפני 971 ימים
איפה נמצא:
הספרייה הלאומית, ירושלים

במידה והפריט תואם לפריט שאיבדתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המוצאים.